რატომ ჩვენ

შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დანერგვა

Safe Partner - გააჩნია მკაფიო ხედვა იყოს სანიმუშო კომპანია თანმიმდევრულად, გუნდური, პრინციპითა და სისტემური მიდგომით განვახორციელოთ, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის უზრუნველყოფა და დანერგვა.

რისკების შეფასება

We provide globally recognised qualifications and training, publish research and guidance

სახანძრო უსაფრთხოება

• სახანძრო უსაფრთხოება, რაც გულისხმობს: საგანგებო სიტუაციებზე სამოქმედო გეგმას, თანამშრომელთა სწავლებას. ასევე სახანძრო საგანგაშო სისტემების, ავარიული განათების, სახანძრო წყალგაყვანილობის, ავტომატური ხანძარქრობის, სახანძრო კვამლსაწინააღმდეგო სისტემების პროექტირებას.

Professional Team

We have been following up personnel satisfaction through a survey reviewing the opinions

We are Passionate

We provide globally recognised qualifications and training, publish research and guidance websites

Top Materials

Entrepreneurial spirit, which aims to change our industry’s approach to building, one project at a time

Smart Ideas

Complete control of information allowing project teams to stay up-to-date and informed every step

სამედიცინო მომსახურება

პერიოდული სამედიცინო შემოწმების უზურუნველყოფა.